Teijo Doornkamp's Website

Bronbewerkingen

Ik heb een aantal bewerkingen van genealogische bronnen gemaakt. Ik bied ze hier aan. Wie ze wil hebben mag ze downloaden.

Rechterlijk Archief Bellingwolde en Blijham.

Het gerecht van Bellingwolde en Blijham heeft van 1750 tot 1803 in Bellingwolde recht gesproken en transacties (verkopen, verhuren, leningen) beschreven. Beschikbaar zijn de volgende bestanden uit de reeks 732-692 t/m 699: 1750-1758, 1755-1770, 1770-1777, 1773-1786, 1786-1791, 1791-1795, 1795-1799, 1799-1803. Van de executoriale verkopen (732-348 t/m 350) is beschikbaar: 1753-1786.

Rechterlijk archief predikant van Bellingwolde.

De dominee van Bellingwolde heeft van 1710 tot 1811 verzegelingen gemaakt van huwelijkscontracten en testamenten. Deze bewerking is een uitbreiding van het werk van Harm Selling en Geert Spelde: 1710-1811.

Volkstelling Bellingwolde 1815 (inclusief Vriescheloo en Oudeschans),

In 1815 is een registratie aangelegd van de bevolking van Bellingwolde, Oudeschans en Vriescheloo. De lijst is zo te zien nog bijgehouden tot 1822 om te registreren waarnaartoe mensen zijn vertrokken. Deze registratie bevindt zich in het archief van de gemeente Westerwolde, toegang 6 inv. 679. 1815-1822.

Rechterlijk archief Nieuweschans.

Deze verzegelingen zijn genoteerd door de dominee van Nieuweschans (732-1061 t/m 1062). Beschikbaar zijn: 1700-1744 en 1744-1806.

Rechterlijk archief Westerwolde

Deze verzegelingen zijn gemaakt door de Drost van Wedde (732-60 t/m 64): 1729-1744, 1744-1749, 1750-1751, 1752-1754, 1755-1766. Wellicht maak ik deze serie nog een keer af.

Weeskamer Stad Groningen

In de weeskamer werden de stukken bewaard om de rechten van de kinderen van een overleden ouder te bewaken als de langstlevende partner ging hertrouwen. Ik heb een deel van de verzegelingen gedaan: de overeenkomsten tussen de voogden en de langstlevende ouder, vaak worden de kinderen bij naam en toenaam genoemd. Beschikbaar zijn: 1758-1766, 1767-1776, 1777-1784, 1784-1794, 1795-1809. Wellicht maak ik deze serie nog een keer af.

Genlias / AlleGroningers

Dit zijn oudere bewerkingen (gemaakt tbv Genlias) en inmiddels allemaal in AlleGroningers opgenomen (en daar waarschijnlijker inmiddels correcter): dopen Sellingen 1731-1811, dopen Ter Apel 1679-1811, dopen Eenum 1686-1811, dopen Zandeweer 1680-1811, RK Dopen Carolieweg 1751-1811, RK Dopen Pausgang 1699-1763, RK Dopen Pausgang-Oosterstraat 1763-1795, RK Dopen Oosterstraat 1698-1793, Huwelijken in RK doopboek Pausgang 1699-1763, huwelijken in RK doopboek Pausgang-Oosterstraat 1763-1795, huwelijken in RK doopboek Oosterstraat 1698-1793.